Reunió del Consell diocesà per als assumptes econòmics

El dia 1 d’abril a la Casa del Bisbat s’ha reunit el Consell Diocesà per als assumptes econòmics, presidit pel Bisbe d’Urgell. Era la primera reunió del Consell renovat, dins la qual han pres possessió dels seus càrrecs i han deliberat sobre les qüestions de la seva +responsabilitat i consell. Han rebut informació abundant del Vicari per als assumptes econòmics i Ecònom diocesà Mn. Josep M. Mauri, i han aprovat el balanç i el pressupost de l’economia del Bisbat.
Compartir