Reunió del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics

Dimarts dia 11 d’octubre va tenir lloc la reunió del Consell diocesà per als Assumptes econòmics presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric. Hi assistiren tots els membres llevat del Sr. Joan Orrit.

Els Consellers van oferir el seu dictamen en un assumpte, van rebre diverses informacions per part de l’Arquebisbe i el Delegat diocesà per als Assumptes econòmica Sr. Carles Martín i es van tractar altres temes importants per al futur de la Diòcesi.

Compartir