Reunió del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics

Dimecres dia 28 d’octubre es va reunbir a la Casa del Bisbat el ple del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, presidit pel Bisbe d’Urgell. En aquesta ocasió ja hi va participar en nou Comptable de l’Economia del Bisbat Sr. Carles Martín, per a assessorar en les qüestions tècniques.
Van tractar els assumptes ordinaris que fan referència al patrimoni moble i immoble de la Diòcesi.

Compartir