Reunió del Consell Diocesà d’Economia

A la Casa del Bisbat es va reunir el Consell Diocesà d’Economia presidit per l’Arquebisbe d’Urgell el dia 10 de maig al vespre.

L’Arquebisbe Joan-Enric va informar de la situació econòmica del Fons Comú de la CEE, i es van presentar per part del Delegat Diocesà d’Economia, Sr. Carles Martín, el Balanç econòmic de l’exercici del 2021, amb les entrades i sortides, amb resultat positiu, i que va ser aprovat. També es va aprovar el Pressupost per al 2022.

Es va validar la puja del sous aprovada al gener pel Consell Episcopal i un petit increment de la bonificació per quilometratge.

Compartir