Reunió del Consell diocesà d’Assumptes Econòmics

El dia 5 de desembre i de forma telemàtica es va reunir el Consell d’Assumptes Econòmics de la Diòcesi d’Urgell presidit per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives. Hi van assistir la pràctica totalitat dels Consellers. El Sr. Arquebisbe va agrair la feina duta a terme pels membres del Consell i la valuosa aportació i ajuda que aporten a la Diòcesi a l’hora de donar criteris per a l’economia diocesana.

El Consell va estudiar les retribucions per a l’any 2024 tenint en compte l’evolució i increment de l’IPC, va revisar els criteris d’ajuda econòmica en alguns conceptes de les nòmines, va revisar una sèrie de propostes econòmiques i va rebre informació de primera mà per part del Conseller Dr. Joan Orrit sobre el projecte del futur Centre de salut Mental a l’Alt Pirineu.

Compartir