Reunió del Consell diocesà d’Assumptes Econòmics

El dia 13 de desembre i de forma telemàtica es va reunir el Consell d’assumptes econòmics de la Diòcesi d’Urgell presidit per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives. Hi van assistir la pràctica totalitat dels Consellers. El Sr. Arquebisbe va agrair la feina duta a terme pels membres del Consell i la valuosa aportació i ajuda què donen a la Diòcesi a l’hora de donar criteris per l’economia diocesana. Mons. Vives va agrair ben palesament la tasca duta a terme per l’anterior Ecònom, Mn. Josep M. Mauri, i va presentar el nou Ecònom, Mn. David Codina, que treballarà estretament unit al Delegat diocesà d’Assumptes Econòmics, Sr. Carles Martín Neira, i l’equip de la Delegació d’Economia.

El Consell va estudiar les retribucions per a l’any 2023 tenint en compte l’evolució i increment de l’IPC, va analitzar una sèrie de propostes econòmiques i va rebre informació de primera mà per part del Conseller Dr. Joan Orrit sobre el projecte del futur Centre de salut Mental a l’Alt Pirineu.

Compartir