Reunió del Consell diocesà d’Economia

Al vespre del dia 30 d’octubre va tenir lloc la reunió del Consell Diocesà d’Economia a la Casa del bisbat de La Seu d’Urgell, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives. Es debateren els temes en què ha e donar el seu dictamen, es presentà el balanç i pressupostos, que s’aprovaren i en donaren les informacions convenients sobre la marxa econòmica del Bisbat i de les seves institucions.

 

 

Compartir