Reunió del Consell Assessor de Rectors de Seminaris

El dia 27 de març va tenir lloc a Madrid, a la seu de la CEE, la reunió del Consell Assessor dels Rectors de Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola, presidida per Mons. Joan-Enric Vives, president de la Comissió, acpmpanyat pels dos Directors del Secretariat Rv. Sergio Requena i Rv. Juan Carlos Mateos.

Hi van assistir tots els representants de les Províncies Ecelsiàstiques, i van poder tractar sobretot la recent Visita apostòlica als Seminaris espanyols, així com la revisió del Dia del Seminari, i repassar el calendari d’aquest curs i del proper estiu, amb les Jornades per a Directors espirituals, i delegats de pastoral vocacional.

Compartir