Reunió del Col·legi de Consultors

El dia 1 de juny a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Col·legi de Consultors de la Diòcesi d’Urgell. Va estar presidit per l’Arquebisbe Joan-Enric i van assistir-hi la pràctica totalitat dels Consultors.

A continuació es va aprovar l’acta de la darrera reunió i van rebre de l’Arquebisbe Joan-Enric diverses informacions sobre la vida de la Diòcesi i les atribucions d’aquesta institució postconciliar.

El Codi de Dret Canònic estableix en el cànon 502 que “entre els membres del Consell presbiteral, el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el Col·legi de Consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret; passats els cinc anys, continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou Col·legi”.

Compartir