Reunió de Vida Creixent a La Seu d’Urgell

La Junta del moviment cristià  “Vida Creixent” a la diòcesi es va reunir el dilluns 27 de gener a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, encapçalada per la seva Presidenta, Sra. M. Carme Ribes.

A la reunió es van programar les activitats previstes per a l’any 2020  i diversos temes organitzatius i del treball pastoral. Es va valorar positivament el funcionament del temari de treball del curs 2019-2020 i es va reflexionar sobre l’àmbit interdiocesà del Moviment a Catalunya.

Compartir