Reunió de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música

Sota la presidència de l’Arquebisbe Joan-Enric Vives, Bisbe President de la Comissió  Interdiocesana de Litúrgica de la Conferència Episcopal Tarraconense, el dia 24 de novembre, es van reunir a la seu de la CET les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música, que coordina Mn. Joan Baburés, delegat diocesà de Girona.

Els treballs per editar la tercera edició del Missal Romà en llengua catalana i informacions diverses sobre memòries dels sants i altres, van ocupar la jornada.

A la tarda va tenir lloc la primera reunió presencial després de la pandèmia de la Comissió Interdiocesana de Música de la CET, amb la incorporació de nous delegats diocesans. Van tractar la presentació del Cantoral de la Litúrgia de les Hores i de qüestions relaciones amb el Cantoral Bàsic ampliat, les seves presentacions  i es va fer una reflexió sobre el camí emprès a Catalunya, després de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, pel que fa al cant litúrgic i a la música.

Compartir