Reunió de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música

El dia 17 d’octubre a Barcelona van tenir les seves respectives reunions les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música, al matí i a la tarda, ambdues presidides per Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, i el Secretari coordinador Mn. Joan Baburés, prevere de Girona.

Van assistir-hi quasi tots els membres de les dues Comissions, i van  poder tractar temes com l’acabament de la versió catalana de la 3ª edició del Missal Romà, la seva edició, els textos de la memòria de Sant Pau VIè., i el Diumenge de la Paraula en el primer diumenge d’Advent.

I a Música van continuar tractant la Litúrgia de les Hores en els textos per a ser cantats.

Compartir