Reunió de la Delegació Diocesana per la pastoral de la família i la vida del Bisbat d’Urgell

El dia 27 d’octubre de 2016, a Casa Molines de La Seu d’Urgell es va reunir la Delegació Diocesana per la pastoral de la família i la vida del Bisbat d’Urgell, presidida pel Delegat Mn. Joan Antoni Mateo.
S’informà sobre la darrera reunió de delegacions de pastoral familiar de Catalunya, tinguda a l’octubre. Es va parlar de l’exhortació del Papa Francesc L’Alegria de l’amor i la necessitat de fer-la arribar a les famílies; de preparar els matrimonis i acompanyar els primers anys de casats; i d’incidir en els capítols 6, 4 i 8 de l’exhortació. També es constataren dificultats: els agents pastorals que preparen els nuvis per a casar-se, poder fer un anunci positiu, anar als fonaments de l’amor en Jesús, i que els matrimonis trobin motius de retrobament on un mediador pot ajudar.
També s’informa de la Trobada a Guadarrama, de Delegacions de pastoral familiar de tot Espanya, especialment l’oferiment de membres dels Equips de Nostra Senyora per a col·laborar en la preparació al matrimoni on calgui al nostre Bisbat.
Es tractà la preparació al matrimoni a la nostra diòcesi, amb interès per publicar un fulletó amb una part de l’Exhortació per als nuvis i famílies (capítols 5, 6 i 7 de AL). Així mateix, que la preparació al matrimoni es faci en centres arxiprestals (La Seu, Andorra, Puigcerdà, Balaguer, Tremp i Guissona… ¿també a Ribes i Vall d’Aran?) amb uns equips definits, on hi hagi almenys un matrimoni, i coordinats per l’Arxiprest. Que es facin 4 trobades amb l’equip i una amb el rector. I es tingui en compte la dimensió catecumenal. Ajudant i motivant que continuïn després de casar-se, participant a la vida de l’Església. El material bàsic seria el llibre editat pel Bisbat, Junts fent camí, els capítols senyalats de la AL i els audiovisuals “Sí quiero”.
El Delegat proposa que s’iniciï ja el Centre d’Orientació Familiar diocesà sota la coordinació de Patrícia Navas, oferint de moment els serveis de què disposem. I es va comentar la manca de formació afectivo-sexual als nens i adolescents a la nostra diòcesi i es constata la dificultat per a canalitzar-la. La Fundació Solidaridad Humana de Madrid podria impartir aquesta formació. Hauríem d’intentar oferir-ho, contactar amb les Direccions i AMPES de les escoles (en primer lloc catòliques) i parlar amb els mestres i professors de religió perquè tractin aquest tema, que entra al curriculum.
Es va convocar a la jornada interdiocesana de la família que se celebrarà al mes de març 2017 a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona.

Compartir