Reunió de la Comissió Permanent de la CEE

La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) es va reunir a Madrid els dies 28 i 29 de gener. Mons. Vives va participar a la reunió.  Amb aquesta trobada es tanca el trienni 2017-2020. A la pròxima Assemblea Plenària, que tindrà lloc del 2 al 6 de març de 2020, es renovaran tots els càrrecs de la CEE, excepte el de Secretari general. La renovació es farà d’acord amb els nous estatuts de la Conferència Episcopal, que ja han rebut la Recognitio de la Santa Seu. Per això, s’ha estudiat en la Permanent el nou organigrama aprovat en la Plenària de novembre de 2019, sobre el qual es realitzaran les properes eleccions.

 
Columbaris a les esglésies

Els bisbes membres de la Comissió Permanent han estudiat els informes de la Junta Episcopal d’Assumptes Jurídics i del Servei Jurídic Civil de la CEE sobre les condicions que es requereixen per construir columbaris a les Esglésies. S’ha acordat elaborar una Instrucció sobre la pastoral de l’acompanyament de la mort i la fe en la resurrecció.

 
Congrés de Laics 2020

També han rebut informació sobre els últims preparatius del Congrés de Laics “Poble de Déu en sortida” que se celebrarà del 14 al 16 de febrer de 2020. Aquest Congrés està plantejat per a 2.000 persones en què estaran representades les diòcesis, moviments i associacions laïcals. Han treballat prèviament sobre l’Instrumentum Laboris (IL) que recull les aportacions de 2.485 grups, integrats per més de 37.000 persones de tota la geografia espanyola. Els grups han reflexionat conjuntament i han pogut compartir idees i propostes al voltant de la vocació i missió dels fidels laics en el context de la nostra societat i la nostra Església.

 
Altres temes de l’ordre del dia

Els bisbes de la Comissió Permanent també han dialogat sobre la programació de la visita d’una delegació de la Conferència Episcopal Espanyola a la seu de la COMECE a Brussel·les. La Comissió Permanent ha decidit oferir aquesta possibilitat a l’executiu resultant de les properes eleccions.

Es completa l’ordre del dia amb l’aprovació del temari de la propera Assemblea Plenària. Els bisbes han rebut informació sobre diversos assumptes de seguiment, temes econòmics i les activitats de les Comissions Episcopals. A més de l’habitual capítol de nomenaments.
 

Nomenament de consultors de la Biblioteca d’Autors Cristians

La Comissió Permanent ha nomenat el nou Consell editorial de la Biblioteca d’Autors Cristians (BAC). Els noms han estat proposats pel director de l’editorial, Jesús Pulido. El Consell ha quedat constituït amb els següents membres, per un període de quatre anys:

Dr. Martín Gelabert Ballester, sacerdot de l’Ordre de Predicadors. Catedràtic de la Facultat de Teologia de València.
Dr. Armand Puig i Tàrrech, sacerdot de l’arxidiòcesi de Tarragona. Catedràtic de la Facultat de Teologia de Barcelona.
Dr. Gonzalo Tejerina Arias, sacerdot de l’Ordre de Sant Agustí. Catedràtic de Teologia Fonamental de la Universitat Pontifícia de Salamanca.
Dr. Gabino Uríbarri Bilbao, sacerdot de la Companyia de Jesús. Catedràtic de la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de Comillas.
Dr. Enrique Bonete Perales, laic de diòcesi de Salamanca. Catedràtic de Filosofia Moral a la Universitat de Salamanca.
 

També s’han aprovat els següents nomenaments:

Esther Barba Parreño, laica de l’arxidiòcesi de Sevilla, com a presidenta general de el Moviment d’Acció Catòlica “Joventut Obrera Cristiana” (JOC).
Antonio Escolano Hernández, laic de la diòcesi de Cadis i Ceuta, com a president de la “Federació de Scouts Catòlics d’Andalusia”.
David Baldoví Sánchez, laic de l’arxidiòcesi de València, com a president de la “Federació d’Escoltisme Valencià”.
Pablo Garamendi Lecanda, laic de la diòcesi de Bilbao, com a president de la Federació Espanyola d’Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes.

Compartir