Reunió de la Comissió Permanent de la CEE

Els dies 27 i 28 de setembre l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va assistir a la reunió n. 260 de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) de la qual forma part. Entre els temes tractats durant aquestes dues jornades destaca la presentació dels nous materials que s’estan redactant del Catecisme per a adults «És el Senyor!», una eina que s’està creant amb l’objectiu d’ajudar a progressar en la fe, per a les persones que estan realitzant el catecumenat d’adults o que volen reiniciar la seva vida cristiana a través de la catequesi d’adults.

Per altra banda, la Comissió Episcopal per a la Litúrgia ha presentat el document Orientacions sobre els ministeris instituïts: lector, acòlit i catequista. Es tracta d’un text que sorgeix arran dels documents motu proprio del papa Francesc sobre l’accés de les dones als ministeris instituïts i sobre la institució del ministeri dels catequistes.

La Comissió Episcopal per als Laics, Família i Vida, per la seva part, ha presentat la proposta de treball «Nous fruits per a un poble de Déu en camí», que incorpora línies d’actuació en l’àmbit del primer anunci de la fe, l’acompanyament, la formació i la presència a la vida pública. La proposta és fruit del Congrés de Laics de 2020 i del procés sinodal que s’ha viscut, i ara incorporarà les aportacions de la Comissió Permanent.

Altres temes que s’han tractat durant aquests dies són l’elaboració del document “Persona, família i societat”, que analitza la situació social de fons en el context cultural actual; l’estat d’Ábside; i diversos nomenaments en organismes de la CEE.

Compartir