Reunió de la Comissió episcopal per al Clergat i els Seminaris

El dia 9 de juliol, i aquesta vegada des de La Massana, l’Arquebisbe Vives com a President de la Comissió, va tenir una connexió telemàtica amb tots els arquebisbes i bisbes membres de la Comissió episcopal per al Clergat i els Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) per realitzar una reunió ordinària i prendre diversos acords.

Van poder-s’hi connectar tots els 12 membres excepte 3, i van estudiar la renovació dels dos Directors del Secretariat, Rv. Juan Carlos Mateos i Rv. Sergio Requena, i les reflexions que la junta de tots els Directors van realitzar presidits pel Secretari general Mons. Luis J. Argüello. També van ser informats de la darrera Comissió Permanent de la CEE, a la qual va assistir Mons. Vives, i de la imminent aparició editat del “Pla de formació sacerdotal” aprovat al novembre passat, el calendari de trobades de les àrees de la Comissió, i la possible adscripció de cada Bisbe a  una o dues àrees. Finalment es va preparar el proper encontre de Rectors i formadors de Seminaris Majors que ha de tenir lloc a l’octubre proper, si les condicions sanitàries ho permeten, així com l’ encontre de diaques permanents amb les famílies, que està previst per al pont de la Immaculada del proper desembre.

Compartir