Reunió de l’Assemblea Plenària del SIC

El seminari de Vic va acollir del 17 al 19 de juny el treball realitzat pels delegats de catequesi de Catalunya i les Illes Balears en la seva anual assemblea plenària.

Durant el primer dia es tractà el tema de la formació dels catequistes i s’ultimaren els detalls de la propera jornada de formació de responsables que tindrà lloc a Barcelona el propers 5 i 6 de juliol amb el títol La catequesi, al cor de la comunitat. Així també s’aprofità l’oportunitat per visitar els diversos espais que acolliran les jornades de formació de catequistes que es realitzaran del 15 al 17 de novembre.

La Iniciació Cristiana dels infants fou el segon bloc de treball que ocupà tot el matí del dimarts. Entorn d’aquest nucli temàtic giraren altres aspectes tan vinculats com els materials, la relació amb les famílies, l’acompanyament, la celebració de l’Eucaristia, la comunitat cristiana.

A la tarda els diferents delegats del Catecumenat del SIC participaren en la reunió. Es remarcà la importància del procés catecumenal com a itinerari de descoberta de la fe i el catecumenat dels infants en edat catequètica i s’apuntaren diverses accions de cara a seguir aquest itinerari.

A continuació hi hagué temps per tractar alguns aspectes referents a l’àmbit de la comunicació (cartell i lema del proper curs catequètic, la web del SIC) i també al nou plantejament sobre la revista Catequesi editada pel SIC.

En el darrer dia de l’assemblea Mn. Emili Marlés tingué dues ponències sobre Una catequesi evangelitzadora en una parròquia en sortida i El catequista com agent evangelitzador. Les dues aportaren unes claus interessants que després es comentaren en un diàleg ben participat cercant d’incloure algunes propostes a l’acció catequètica a les parròquies.

Seguidament els delegats reberen la informació de part de l’equip de gerència del Seminari de Vic i s’acordaren alguns aspectes de logística i d’organització de les jornades de formació de catequistes que es realitzaran al novembre a la ciutat de Vic.

Compartir