Reunió de formació dels Animadors pastorals a la Diòcesi

El dissabte dia 3 de juny, a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, va tenir lloc una nova reunió de formació per als Animadors pastorals que s’encarregaran de les celebracions dominicals en absència de prevere. Presidí la trobada i impartí les continguts formatius, el Vicari episcopal d’acció pastoral, Mn. Antoni Elvira.

A la reunió es va presentar i es va llegir de forma comentada per als animadors l’Ordenament General del Missal Romà (OGMR) i l’ús pràctic dels leccionaris litúrgics, Cicles A,B,C, amb la distribució entre anys parell i imparell, i l’ús dels altres llibres litúrgics i les categories litúrgiques de festa, solemnitat, memòria lliure, memòria obligatòria, etc.

Aquest grup, a manera d’un equip, promourà la formació dels laics i consagrats per aprendre l’Ars celebrandi i la fidelitat a Déu i a l’Església en la celebració.

Compartir