Reunió constitutiva del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell

El dia 18 de març a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la primera reunió constitutiva del nou Consell Pastoral Diocesà d’Urgell, renovat per als propers 4 anys, després de les corresponents eleccions i designacions. La reunió fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i pels Vicaris de la Diòcesi. El Consell està integrat per 46 membres, 26 homes i 20 dones.

La reunió va iniciar-se amb unes paraules de benvinguda del Sr. Arquebisbe insistint en la identitat i missió del Consell Pastoral Diocesà que ha de ser un reflex de totes les realitats i vocacions presents a la geografia de la Diòcesi: laics i laiques; consagrats i consagrades; preveres; diaques; verges consagrades; etc. Mons. Vives va destacar com el Consell Pastoral diocesà és un òrgan important de corresponsabilitat i exercici de la sinodalitat, que dona criteri al Pastor diocesà per a conduir la Diòcesi i serveix per a crear una xarxa de comunió diocesana al llarg i ample del Bisbat, en línia amb la “comunió, participació i missió” que el Sínode convocat pel Papa Francesc ens demana.

Després d’aquestes paraules exhortatives va tenir lloc la presa de possessió dels Consellers que van recitar junts el Símbol de la fe per significar la comunió en la mateixa fe catòlica i que el servei que desenvoluparan es fa sempre en comunió amb el Bisbe diocesà i l’Església Catòlica.

A continuació es van elegir els Secretaris del Consell. Va ser escollida Secretària del Consell Pastoral Diocesà, la Sra. Ester Sibís i Goset, de Sort (Pallars Sobirà) i Secretaris adjunts, els Srs. Adolf Tugues (de la Delegació per a la Família i Vida) i la Sra. Anna M. Villas (de la Parròquia de St. Julià de Lòria, designada directament al Consell pel Sr. Arquebisbe).

A continuació els Consellers van proposar una sèrie de temes que podien ser objecte de reflexió del Consell com: l’atenció als pobles i la importància de formar animadors pastorals a les comunitats; rebre informació de primera mà dels temes candents que facin referència a l’Església, per tenir arguments de diàleg amb el món; la transmissió de la fe a les noves generacions i la importància del treball catequètic; la necessitat de ser una Església oberta i missionera que surt a buscar l’ovella perduda; o la necessitat de fer una bona pedagogia sobre el patrimoni artístic-cultural de la nostra Diòcesi, entre d’altres.

A continuació Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal d’Acció Pastoral, va presentar als Consellers com el passat 18 de febrer, havia tingut lloc la primera reunió de formació dels Animadors pastorals que podran ser encarregats de les celebracions dominicals en absència de prevere, on hi van assistir uns 20 candidats. Els participants són persones que han estat cridades pel Sr. Arquebisbe o pels Rectors corresponents. Aquest grup, a manera d’un equip, promourà la formació dels laics i consagrats per a aprendre l’ars celebrandi i la fidelitat a Déu i a l’Església en la celebració amb aquestes temàtiques: valor del Missal, Leccionaris, gestos… adaptar-nos als pobles petits i a la gent. Sabent que tot ho fa Déu i no nosaltres. La litúrgia és la font i el cim de tota la vida cristiana. Pel baptisme tots som fills i filles de Déu, temples de l’Esperit, i membres de l’Església Santa, el Poble de Déu en sortida evangelitzadora. Ara cal “eixamplar la tenda” (Isaïes 54,2-5) Comunió, participació i missió. I acollir, perdonar, estimar. L’escola d’animadors pastorals pretén formar els laics i consagrats perquè puguin ser enviats pel Bisbe amb missió ministerial.

Posteriorment, el Sr. Arquebisbe informà els membres del Consell sobre el “Centre de salut mental de l’Alt Pirineu” que té com a finalitat posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat d’Andorra els recursos que calen per a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i les seves famílies. El Bisbat d’Urgell ofereix uns espais propis situats a l’edifici del Seminari Diocesà, a La Seu d’Urgell, per a la localització i els equipaments necessaris per a la consecució del Centre. L’atenció als malalts anirà a càrrec de Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), un grup de centres assistencials, concertats amb la Generalitat de Catalunya, que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Els valors que regeixen la institució i tota la seva activitat són l’hospitalitat, entesa com un servei al pròxim, tenir cura i acompanyar, integrant “ciència i caritat”, en paraules de Sant Benet Menni; la qualitat en l‘atenció sanitària i social, basada en el treball i compromís de tots en la millora contínua i en el camí cap a l’excel·lència; i l’ètica com una forma de sentir, pensar i actuar, amb la priorització i sensibilitat cap a les necessitats de les persones més desafavorides.

Finalment Mn. David Codina presentà el “Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant d’abusos sexuals a menors i persones vulnerables i el Codi de bones pràctiques per a afavorir ambients segurs en l’Església”, que recentment ha aprovat i publicat la Diòcesi d’Urgell seguint les recomanacions de la CEE. També es va informar sobre l’actual situació social respecte a les denúncies, la col·laboració amb la Comissió que presideix el Defensor del Poble i la resposta a la Fiscalia de l’Estat i de tot el treball que des de la Diòcesi s’està fent per lluitar contra els abusos, fent especial referència als victimaris i a les víctimes, i la possible reparació i ajuda.

Altres informacions que reberen els Consellers foren el Recés de Quaresma-Pasqua que tindrà lloc a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer els propers dies 24 al 26 de març; l’admissió als Ordes de 4 seminaristes d’Urgell que aquell mateix dia 18 de març, coincidint amb el Dia del Seminari, tindria lloc a la Catedral; la reunió prevista del Consell Diocesà de Càritas el proper 15 d’abril; la consagració com a verge de la Sra. Josefina Riera, el proper 15 d’abril; o la commemoració dels 800 anys de la trobada de la M. de Déu de Canòlich el proper 27 de maig.

La reunió es clogué amb un dinar de germanor al Seminari diocesà. La propera reunió del Consell quedà fixada pel dissabte 17 de juny a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer.

Compartir