Reunió constitutiva del Col·legi de Consultors d’Urgell

El dia 16 de maig, a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, va tenir la reunió constitutiva del nou Col·legi de Consultors que havia estat nomenat per Decret del Sr. Arquebisbe de data 4 de maig de 2022.

Els Consultors van prendre possessió canònica del seu ofici davant de l’Arquebisbe i van professar la fe. Van escollir com a secretari del Col·legi Mn. Ramon Sàrries.

A continuació es va aprovar l’acta de la darrera reunió i van rebre de l’Arquebisbe Joan-Enric diverses informacions sobre la vida de la Diòcesi i les atribucions d’aquesta institució postconciliar.

En un moment de la reunió es va fer present el Delegat per als assumptes econòmics que va informar el Col·legi sobre diversos temes.

El renovat Col·legi de Consultors està format pels següents preveres:

  • Mn. Pere Balagué i Bajona
  • Mn. David Codina i Pérez
  • Mn. Antoni Elvira i Gorgorió
  • Mn. Joan Pau Esteban i Osma
  • Mn. Benigne Marquès i Sala
  • Mn. Josep M. Mauri i Prior
  • Mn. Ignasi Navarri i Benet
  • i Mn. Ramon Sàrries i Ribalta

El Codi de Dret Canònic estableix en el cànon 502 que “entre els membres del Consell presbiteral, el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el Col·legi de Consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret; passats els cinc anys, continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou Col·legi”.

Compartir