Reunió conjunta dels Arxiprestos i el Consell Presbiteral d’Urgell

El dia 18 de juny a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió conjunta dels Arxiprestos i el Consell Presbiteral d’Urgell, sota la presidència de l’Arquebisbe Joan-Enric, i actuant de Secretaris Mn. Gabriel Casanovas i Mn. Alfons Velásquez. Una jornada de reflexió pastoral en finalitzar el curs, que comptà amb les informacions de l’Arquebisbe sobre els sacerdots i les activitats més destacades així com de les preocupacions que han de ser les de tots els sacerdots cooperadors del presbiteri diocesà. A l’inici van tenir un record agraït pels professors recentment traspassats de la Facultat de Teologia de Catalunya Dr. Manuel Claret i Dr. Josep M. Rovira Belloso.

A la reunió van tractar sobretot de la revisió del treball realitzat en aquests darrers anys per l’Escola de Formació permanent del Bisbat d’Urgell que dirigeix Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal per a l’acció pastoral, i que es reprendrà per avaluar tot el que la Diòcesi ofereix als diversos membres del Poble de Déu per a formar-se i mantenir l’esperit joiós de l’anunci evangèlic. També amb la Delegada de Mitjans de comunicació Sra. Cristina Orduña van rebre una informació completa del que realitza actualment la Delegació, i es van revisar alguns aspectes directament connectats amb les noves tecnologies de la informació. Al llarg de la sessió van emergir altres qüestions sobre les immatriculacions patrimonials, la confirmació dels adults, la catequesi dels infants i adolescents, la reparació de temples, i altres temes.

Seguidament a la Capella del Seminari Diocesà van celebrar l’Eucaristia votiva de Crist Gran i Etern Sacerdot, amb una intenció devota de pregària per tots els preveres del Bisbat i d’arreu del món, i posteriorment un dinar de germanor. En acabar van girar una Visita a les noves instal·lacions de l’empresa “Nougrapats” per al tractament del tèxtil, a la zona industrial de La Seu d’Urgell, on els va atendre i donar tot tipus d’explicacions el Director de Càritas diocesana Sr. Josep Casanova.

Compartir