Reunió conjunta del Consell Presbiteral i els Arxiprestos

El dia 29 d’octubre va tenir lloc a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell la reunió conjunta del Consell Presbiteral i els Arxiprestos d’Urgell, presidida per l’Arquebisbe Joan Enric Vives. Amb un Ordre del dia ampli, van poder reflexionar sobre la projecció pastoral en les noves xarxes comunicatives de la Delegació de Mitjans de Comunicació, ajudats per la Delegada Sra. Cristina Orduña.

També van rebre informació del procés d’immatriculacions dels béns immobles del Bisbat dut a terme en els darrers anys, així com sobre l’Escola de Formació permanent, la Setmana bíblica proposada per l’Associació Bíblica de Catalunya, amb el lliurament del “Llibre dels Fets dels Apòstols”, la Visita que el Sr. Arquebisbe durà a erme a totes les reunions dels arxiprestats de la Diòcesi, i sobre el moment que viu l’Església amb l’esforç per ajudar les persones vulnerables i la lacra dels abusos.

Van celebrar l’Eucaristia a la Catedral i van pregar especialment pels cinc preveres difunts d’aquest any.

Compartir