Reunió conjunta de les Comissions de Litúrgia i Música de la C.E.Tarraconense

El dia 2 de març de 2021 van reunir-se de forma telemàtica les Comissions de Litúrgia i de Música de la Conferència Episcopal Tarraconense, presidides per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i pel coordinador Mn. Joan Baburés. Del Bisbat d’Urgell hi van participar Mn. Emili Villegas i la Sra. M. Carme Girart.

Van ser-hi presents la gran majoria dels membres d les dues Comissions i van ser-hi acollits els dos nous Delegats de Litúrgia de Tarragona Mn. Jaume Roig Rovira i de Sant Feliu de Llobregat Mn. Vicenç Guinot Gómez. També es va comunicar que el nou Delegat de Música de Tarragona serà Mn. Jaume Gené Nolla. Que aquell dia no es va poder connectar.

Van fer una roda de comentaris de la situació celebrativa de les Diòcesis amb motiu de la pandèmia, amb la creativitat que es va donar i alhora el desig que la presencialitat pugui donar-se ben aviat amb tota normalitat. També es va parlar de les dificultats dels preveres i diaques, i de com s’ha intentar ajudar els celebrants des de les Delegacions diocesanes. Es va comentar la situació concreta de la Música i el cant durant les celebracions.

Els Delegats van preparar unes concrecions litúrgiques per a les celebracions de la propera Setmana Santa, per tal d’oferir-les als Bisbes de les deu Diòcesis amb seu a Catalunya per si creuen convenient implementar-les.

També s’està a l’espera de poder fer una presentació de la Litúrgia de les Hores cantada, que ja ha sortir a la llum des de fa un any, publicada al CPL,  però que a causa de la pandèmia, no s’ha pogut presentar i difondre prou en el territori de les deu Diòcesis.

L’Arquebisbe Vives va demanar la difusió de la pregària enviada pel Patriarca dels Caldeus, que acompanyi el viatge del Papa Francesc a l’Iraq els dies 4 al 8 de març.

Es va felicitar Mn. Joaquim Mesalles Sorolla, Canonge de Lleida i Delehat diocesà de Música de Lleida, assistent a la reunió, per haver estat seleccionat com un dels compositors de sardanes delpaís, en l’acte que es va realitzar el dia 28 de febrer amb sardanes de compositors clergues seculars o religiosos de Catalunya, amb motiu de la promoció de la Candidatura de la sardana com a bé immaterial de la humanitat.

I es va comentar breument la decisió del Papa Francesc d’esmenar un cànon perquè els Ministeris laïcals de l’Acolitat i el Lectorat puguin ser accessibles a homes i a dones indistintament, a partir d’ara.

Compartir