Restauració de les Pintures murals romàniques de Baltarga

Les pintures murals romàniques de l’església de Sant Andreu de Baltarga, de Bellver de Cerdanya, estan sent restaurades al Centre de Restauració de Bens Mobles. Aquestes pintures pertanyen al Museu Diocesà d’Urgell on van ser traslladades per la seva conservació i restauració des de la mateixa església als anys 70. Es tracta d’uns fragments de la volta de la nau.

Actualment, el Museu Diocesà d’Urgell està remodelant les seves dependències i aquestes pintures canviaran de sala. Així doncs, s’ha aprofitat l’ocasió per revisar aquella restauració.

En el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya CRBMC, es fan les següents operacions:
– Desmuntatge de l’estructura de fusta en diverses parts.
– Trasllat del conjunt al CRBMC.
– Separació de la pintura mural de l’estructura de fusta. Alguns dels fragments de pintures atacats per corcs s’han introduït a la cambra d’anòxia, per a la seva desinfecció.
– Anvers de les pintures: neteja i eliminació del vernís.
– Revers de les pintures: eliminació de les restes de cola.
– Reintegració de les grans llacunes amb morter de calç (calç, sorra i resina acrílica) i de les petites pèrdues amb estuc de tipus tradicional.
En aquesta intervenció s’afegirà a l’estructura una part nova, a l’intradós de l’arc, i així es podrà afegir la part que té la decoració de l’Agnus Dei, que fins ara estava separada i es presentava en el Museu com un quadre. La restauració, dirigida pel CRBMC, la du a terme l’empresa Restauracions Policromia, SL.

Compartir