Reobertura de l’Arxiu i del Museu Diocesans d’Urgell

El dia 1 de juliol reobriran novament les instal·lacions del Museu Diocesà d’Urgell i de l’Arxiu diocesà.

Pel que fa a l’Arxiu donades les circumstàncies actuals, s’obrirà amb una consulta restringida i unes certes condicions. S’haurà de sol·licitar prèviament l’accés a la consulta. Per a obtenir plaça per a la consulta enviar un e-mail: arxiudiocesa@bisbaturgell.org.  S’anotaran les següents dades: Nom, Cognoms, DNI, Telèfon i motiu de la consulta. S’indicarà el dia sol·licitat per a la consulta. Es respondrà sobre si es té plaça assignada o no. Cas que no sigui possible, s’hauran de buscar altres alternatives.

L’horari d’obertura de l’Arxiu diocesà serà durant els mesos de juliol i agost: Juliol, 10-13,30h i 16-19h., de dilluns a divendres, els dies feiners. Agost, 1-16, l’Arxiu està tancat, per vacances; dies 17-31, horari: 10-13,30 h.

Per una bona prevenció, segons les recomanacions, cal venir provistos de mascareta. A l’entrar a l’Arxiu es trobaran els mitjans per una desinfecció de les mans i seguir les indicacions del personal de l’Arxiu.

Pel que fa al Museu Diocesà d’Urgell reobrirà les seves instal·lacions també el proper dia 1 de juliol amb el següent horari: de dilluns a dissabte de 10 a 13:30h i de 16h a 19h. El Museu també s’ha adaptat a les Mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries i es prega als qui el vulguin visitar que utilitzin mascareta i segueixen les recomanacions establertes.

Compartir