Renovació dels vots religiosos del germà Joaquim a Agramunt

El Dijous Sant és el dia que els religiosos de l’Institut dels Germans Franciscans de Creu Blanca renoven els seus vots religiosos, ja que va ser el dia que l’Església els va donar l’aprovació canònica per esdevenir Institut religiós (Dijous Sant de 1975), un dia que també coincideix amb la celebració de la Diada de l’Amor Fratern i que ajuda a recordar la seva tasca i el seu servei pels més necessitats i marginats socials. Al Bisbat d’Urgell els Germans de Creu Blanca estan presents a la Llar Santa Anna del Castell del Remei (Penelles), on acompanyen i cuiden 45 persones amb discapacitat psíquica i necessitats de suport per a la vida de cada dia. Hi ha una Comunitat de 6 religiosos, a més d’altre personal sanitari i de suport, i un grup de voluntariat de la zona sud del Bisbat format per més de 500 persones que hi col·laboren periòdicament tot i que actualment han hagut de restringir-ho molt a causa de la pandèmia.

Aquest Dijous Sant i a l’església d’Agramunt, en la celebració de la Cena del Senyor, el Gmà. Joaquim Cifuentes, fill del poble i que per motius familiars i de la pandèmia no va poder participar de la renovació de vots en la seva comunitat, ho va celebrar a l’Eucaristia del Sant Sopar de la parròquia agramuntina. Va estar acompanyat dels familiars i dels fidels que van participar de la litúrgia del Dijous Sant, i abans de l’ofertori eucarístic va renovar els tres vots religiosos de castedat, obediència i pobresa, als quals hi sumen un quart vot de dedicació preferent als malalts i necessitats. Abans de la renovació va explicar breument el que simbolitzava i tot seguit va fer la lectura dels vots.

Va esdevenir un bonic missatge que va arribar a tots els que es van aplegar a la Missa, que també va comptar amb els cants del Cor Parroquial. A les pregàries dels fidels es va demanar per la tasca que fa arreu del món l’Església per ajudar i fer costat als més vulnerables, i en especial per l’Institut dels Germans Franciscans de Creu Blanca en la seva missió pastoral, evangelitzadora i assistencial.

Per a conèixer millor aquest Institut religiós, aquesta és la seva web:

https://www.cruzblanca.org/


Compartir