Renovació dels Delegats Diocesans del Bisbat d’Urgell

L’Arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, amb data 28 d’octubre, festa dels apòstols Simó i Judes Tadeu, va procedir a la renovació per tres anys dels Delegats Diocesans d’Urgell per haver-se exhaurit el termini de temps per al qual havien estat nomenats i també alguns Consiliaris diocesans. 

Són els que segueixen:

 • Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Delegat diocesà de Catequesi i encarregat del Catecumenat a la Diòcesi i Sra. Mariví Castaño i Reolid, Subdelegada.
 • Sr. Carles Martín Neira, Delegat diocesà per als assumptes econòmics.
 • Mn. Emili Villegas i Artacho, Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia i Delegat diocesà de pastoral de Santuaris, Pelegrinatges i Turisme.
 • Mn. Josep Chisvert i Villena, Delegat diocesà d’Ensenyament.
 • Mn. David Codina i Pérez, Delegat diocesà per a la Família i la Vida.
 • Mn. Joan Antoni Mateo i García, Delegat diocesà d’Ecumenisme i Relacions interreligioses.
 • Mn. Alfons Velásquez i Castañeda, Delegat diocesà de Pastoral Vocacional.
 • Mn. Joan Pujol i Balcells, Delegat diocesà per a la Vida Consagrada
 • Mn. Jaume Vila i Serra, Delegat episcopal per a les Causes dels Sants i Mn. Ramon Sàrries i Ribalta, Subdelegat.
 • Sr. Lluís Plana i Sánchez, Delegat diocesà de Joventut i Mn. Gabriel Casanovas i Vila, Subdelegat.
 • Mn. Ignasi Navarri i Benet, Delegat diocesà de Pastoral de la Salut i Gna. Visitación Lorenzo Herrero, religiosa de la Sda. Família d’Urgell, Subdelegada.
 • Mn. Jaume Soy i Amargant, Delegat diocesà de Missions i Director de les Obres Missionals Pontifícies i Sra. Anahí Biorci Magagnini, verge consagrada, Subdelegada.
 • Sra. Clara Arbués i García, Delegada diocesana de Patrimoni cultural.
 • Sra. Cristina Orduña i Ponti, Delegada diocesana de Mitjans de Comunicació Social.
 • Mn. Ramon Sàrries i Ribalta, Delegat diocesà de Pastoral Penitenciària.
 • Mn. Jaume Mayoral i Martí, Delegat episcopal de Càritas diocesana.
 • Mn. Lluís Eduard Salinas Muñoz, Consiliari Diocesà de Mans Unides.
 • Mn. Jordi Vásquez i Avendaño, Consiliari diocesà del Moviment apostòlic “Vida Creixent” i Mn. Josep Maria Aresté i Miret, Viceconsiliari diocesà.
 • Mn. Ignasi Navarri i Benet, Consiliari diocesà de l’Hospitalitat de la M. de Déu de Lourdes i Mn. Pere Morales i Moreno, Viceconsiliari diocesà.

Preguem per ells i pels fruits pastorals del seu treball al servei del Poble de Déu.

Compartir