Renovació dels 8 Arxiprestos a la Diòcesi d’Urgell

Amb data 26 de setembre de 2013 l’Arquebisbe d’Urgell ha dirigit una comunicació a la Diòcesi informant que ha renovat el mandat dels 8 Arxiprestos de la Diòcesi per quatre anys, després d’una consulta als preveres i diaques, tal com preveu el Dret Canònic.

Els nous Arxiprestos són aquests:

 

· Mn. Pere Balagué i Bajona, Arxiprest de Val d´Aran,
· Mn. Ramon Balagué i Bajona, Arxiprest d´Urgell Mitjà,
· Mn. Joaquim Cebrian i Puyuelo, Arxiprest de Núria-Cerdanya,
· Mn. Joan Pau Esteban i Osma, Arxiprest de Pallars Sobirà,
· Mn. Joan Antoni Mateo i García, Arxiprest de Pallars Jussà,
· Mn. Xavier Parés i Saltor, Arxiprest d´Alt Urgell,
· Mn. Joan Pujol i Balcells, Arxiprest de Noguera,
· Mn. Ramon Sàrries i Ribalta, Arxiprest de Valls d´Andorra.

L’Arquebisbe els agraeix la seva disponibilitat i demana que entre tots els ajudin perquè puguin exercir el seu ofici amb entrega al Senyor i fomentant, en tot, la comunió entre la família dels membres del Poble de Déu.

Recorda que l’Arxiprest té com a funcions fomentar i coordinar l’activitat pastoral comuna entre les Parròquies de l’Arxiprestat, ajudar els preveres, i col·laborar estretament amb el Bisbe, amb fidelitat eclesial, per a un ajut ben fructuós al servei pastoral de tota l’Església diocesana.

També demana que els encomanin a Déu perquè el seu servei sempre imiti l’amor del Bon Pastor.

 

Compartir