Renovació del Patronat de la Fundació Museu Diocesà d’Urgell

Amb data 29 de març de 2022 l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va renovar el Patronat de la Fundació Museu Diocesà d’Urgell per als propers 4 anys. En la mateixa data ha designat Mn. Josep M. Mauri Prior, Vicepresident de la Fundació, com a Director del Museu diocesà d’Urgell, per als propers 4 anys.

Els membres del Patronat designats són Mons. Joan- Enric Vives, President nat de la Fundació; Mn. Josep M. Mauri, Vicepresident de la Fundació; i els Vocals Mn. Benigne Marquès Sala, Mn. David Codina Pérez i la Sra. Clara Arbués i Garcia.

La Fundació té com a finalitat l’adquisició, conservació, restauració, estudi, exposició i divulgació catequètica i cultural de peces, conjunts o col·leccions de béns de valor històric o artístic, principalment de caràcter religiós i procedents de la S.E. Catedral Basílica d’Urgell i d’altres esglésies i institucions eclesiàstiques de la Diòcesi d’Urgell i la cessió de la gestió museística de les obres exposades i dipositades al Museu Diocesà d’Urgell.

Precisament, el proper 18 de maig, està prevista la inauguració de la reforma i millora museogràfica de la Capella de la Pietat del Museu Diocesà d’Urgell en un acte presidit per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i amb l’assistència de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Natàlia Garriga.

Compartir