Renovació del grup de Rectors Consultors del Bisbat d’Urgell

El Sr. Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, amb data 3 d’abril de 2017, i d’acord amb la designació feta pel Consell Presbiteral, que va donar el seu consentiment a la proposta feta pel Bisbe, ha constituït el Grup de Rectors Consultors del Bisbat d’Urgell previst pel Codi de Dret Canònic, el qual queda format pels següents rectors: Mn. Josep Uriel Álvarez, Mn. Ramon Balagué, Mn. Antoni Ballester i Mn. Jaume Mayoral.

El Codi prescriu que el Bisbe en uns determinats temes, “tracti l’assumpte amb dos rectors pertanyents al grup establement designat amb aquesta finalitat pel Consell presbiteral proposat pel Bisbe” (cànon 1.742, 1).

Compartir