Renovació del Consell Diocesà per als Assumptes econòmics

L’Arquebisbe d’Urgell ha signat amb data 31 d’octubre de 2014 la renovació del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, que ajuda el Bisbe en allò que prescriu el Dret Canònic, especialment oferint el seu dictamen tècnic sobre les grans qüestions econòmiques i patrimonials de la Diòcesi.

Els membres nomenats per a un nou període de cinc anys (2014-2019) són:

Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari General i Ecònom diocesà,
Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari General i Moderador de la Cúria,
Mn. David Codina i Pérez, Secretari general i Canceller,
Sr. Carles Martín i Neira, Delegat diocesà per als assumptes econòmics,
Sr. Francesc Xavier Coll i Gilabert,
Sr. Joan Orrit i Clotet,
I els tres nous membres que ara s’incorporen :
Sr. Josep Casanova i Obiols;
Sr. Carlos Losada i Marrodán;
i Sr. Daniel Marsol i Burgos.

Compartir