Renovació de la Comissió Assessora per als Assumptes Jurídics d´Urgell

L’Arquebisbe d’Urgell ha signat amb data 31 d’octubre de 2014 la renovació de la Comissió Assessora per als Assumptes Jurídics, que té per finalitat emetre informes i dictàmens sempre que els siguin sol·licitats.

Els membres nomenats per a un període de tres anys (2014-2017) són :
M.I. Dr. Nemesi Marquès Oste,
M.I. Llic. Agustí Brescó Ausàs,
M.I. Llic. Jaume Vila Serra
i Il·lm. Llic. David Codina Pérez.

Compartir