Rendir comptes

Cada any l’Església rendeix comptes informant dels diners rebuts dels contribuents espanyols que lliurement, a través de la seva declaració de la Renda, destinen a les necessitats de l’Església Catòlica, i explica com s’han utilitzat aquests recursos per als seus fins propis que són evangelitzar, viure la fe i donar-se als altres. En presentar la Memòria d’activitats de l’Església per al 2018, s’ha fet notar que els contribuents espanyols han volgut destinar 285 milions d’euros de l’assignació tributària a l’Església, marcant la X en les seves declaracions. Significa que un 6,37% més d’espanyols han marcat la X de l’IRPF per a l’Església, i representa 27.000 nous declarants i 686.000€ més del que estava previst. És d’agrair que més de 8,5 milions de contribuents destinin lliurement a l’Església el 0,7% dels seus impostos, i el 65,5% dels que marquen la casella de l’Església marquen també la casella d’altres fins d’interès social. Són un 32% del total de declaracions les que marquen la casella i, de mitjana, cada assignant aporta 35€ (uns 3€ al mes) a l’Església Catòlica. Només podem dir: Gràcies a tots! Continueu ajudant-nos amb aquest gest!

Ha estat important que a través de la Vicesecretaria d’Afers Econòmics, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha especificat les 14 àrees en què es reparteixen tots aquests diners. Així cal saber que d’aquest import, el percentatge majoritari (81%) es destina a les necessitats de les Diòcesis que, encara que totes se sostenen amb una economia pròpia i depenen de la Santa Seu, anualment necessiten una quantitat de diners de l’IRPF dels contribuents per al seu adequat sosteniment. Són lliurats a les diòcesis amb uns criteris basats en la solidaritat, la comunió de béns i les necessitats de cada Església local. I alhora aquests recursos vénen a representar prop d’un 25% dels recursos totals de les diòcesis, essent l’aportació voluntària dels fidels la partida més important: donatius, col·lectes, aportacions diverses i generositat directa en una paraula. Les Diòcesis petites o mitjanes, com la nostra d’Urgell, tenim gran dependència de l’assignació tributària, i sempre es van fent esforços per obrir noves vies de finançament i d’activitat econòmica, com ens assessoren els fidels i amics entesos que, a través del Consell diocesà d’Economia, i dels Consells Parroquials, busquen l’eficiència, la sostenibilitat i la transparència de la vida econòmica eclesial diocesana i parroquial. També als laics que col·laboren desinteressadament els hem d’agrair la seva ajuda i assessoria.

També la CEE va informar que s’utilitzen alguns fons, es va dir uns cinc milions, per a comunicació i plans de transparència, sigui en comunicació, ràdio o televisió, campanyes publicitàries o difusió de la vida eclesial. Molts diuen que l’Església no comunica bé les moltes iniciatives que du a terme en el camp evangelitzador i social. No es coneix prou el que fem i tenim encara un dèficit de transparència. Seran necessàries les campanyes de comunicació.

En aquests moments en què ens han tocat també a les parròquies i a les Diòcesis les conseqüències socials i econòmiques del confinament i de la pandèmia, quan hem d’incrementar la solidaritat amb els qui pateixen, també hem de ser conscients que caldrà realitzar ajuts directes a la nostra Església. Per això és una bona iniciativa la campanya del Portal www.donoamiiglesia.es. Us demano 3 gestos: marqueu la X a les vostres declaracions, ajudeu les Parròquies i la solidaritat de Càritas!

Compartir