Relleu en el Consell Superior de la Justícia d’Andorra

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, ha nomenat com a nou membre del Consell Superior de la Justícia del Principat d’Andorra, la M.I. Sra. Olga Adellach i Coma, exConsellera General i exMinistra d’Andorra, per substituir el M.I. Sr. Jordi Visent i Guitart, que havia exhaurit els 2 períodes consecutius de sis anys en el càrrec tal com preveu la llei.

El Copríncep episcopal en nom de tot el Principat d’Andorra agraeix la dedicació i els bons oficis que duu a terme el Consell Superior de la Justícia i espera de la seva renovació un nou impuls en les altes responsabilitats que té confiades al servei de la justícia.

Compartir