Reflexió al voltant de la pastoral juvenil

El divendres 6 de febrer i el dissabte, un cop finalitzada la jornada de Pastoral Juvenil, un grup de 15 persones, convocades pel delegat de joventut, Lluís Plana, vinculades estretament a la pastoral juvenil del bisbat, van engegar una reflexió al voltat de la situació actual de la pastoral juvenil a la nostra diòcesi, reptes, situacions crítiques, aspectes positius, fets a destacar….

El clima va ser de treball i  d’aprofundiment, observant i preveient uns horitzons i un futur immediat engrescador i clar.

La reflexió no és finalitzada però sí és cert que la trobada ha servit per anar veient els gran objectius i les realitats que cal subratllar des del bisbat pròximament.

Compartir