Recomençar amb tota disponibilitat

Preveniu Senyor els nostres actes amb la vostra inspiració i continueu-los amb la vostra ajuda, a fi que totes les nostres obres tinguin en Vós el seu principi i per Vós arribin a la seva fi. Per Crist Senyor nostre. Amén“. Així prega l’Església, a laudes, cada dilluns de la primera setmana de la Litúrgia de les Hores, quan comença el primer dia de treball després del descans del diumenge, el dia del Senyor, la pasqual setmanal. Així recomença el treball, el pes dels dies, amb les seus maldecaps, la sofrença, el goig i la pau de cada dia, i la cooperació nostra perquè el Regne de Déu arribi… I aquesta oració ens recentra en Déu, ens manté disponibles, ens pot ajudar també en el moment de recomençar el curs, després del parèntesi de l’estiu i les vacances.

Preveniu Senyor els nostres actes amb la vostra inspiració“.- Demanem que el Senyor penetri i sostingui amb la gràcia de l’Esperit Sant els nostres actes, les coses i accions que hem de dur a terme segons la pròpia vocació. Que Ell, que és Pare provident i misericordiós, ens vagi davant, acompanyant-nos, com el Pare que ensenya a caminar el seu fillet (cf. Os 11,3) i li treu els obstacles del camí. Així ens ajudarà el Pare del cel en el curs pastoral que ens preparem a començar, marcat per l’any de la fe que iniciarem a l’octubre.

I continueu-los amb la vostra ajuda“.- No podem dubtar que Déu ens vol ajudar. Que ens ajuda amb la seva força, amb el seu perdó, retornant-nos al camí bo i fecund, des de la confiança. Déu inspiri els nostres actes i ens ajudi a fer sempre el bé. L’ajuda de Déu mai no falla, per més que ens vol lliures i responsables. Com el pare de l’Evangeli li diem: “Crec, Senyor, però ajuda’m a tenir més fe” (Mc 9,24).

A fi que totes les nostres obres tinguin en Vós el seu principi”.- Tot ha de provenir de Déu i tot ha de ser coherent amb la nostra fe en Ell. Recomençar des de Déu, deixar que Ell sigui el fonament i el més important del que fem i farem activament. Voler seguir en tot el pla creador de Déu. Cada dia, en el curs pastoral, en l’any de la fe… demanem que tot comenci en Ell i que brolli del seu amor, perquè la fe no quedi mai al marge, o sigui l’últim, o ens n’oblidem…

I per Vós arribin a la seva fi“.- Voler que tot tendeixi a Déu, que assoleixi el seu fi, allò que Déu Creador volia per a aquella cosa, esdeveniment, persona amb qui ens trobem; acció petita o gran… Que res no desdigui d’un fill de Déu, amb coherència i autenticitat.

 

Per Crist Senyor nostre. Amén“.- Tot ho demanem els cristians pel nostre Senyor i germà gran, Jesucrist, ja que ens va prometre que el que demanem en el seu nom, Déu ens ho concedirà (cf. Jo 16,24). I ho demanem pels seus mèrits, pel seu amor, per la seva Creu i Resurrecció. Així és sempre la pregària dels cristians.
Bon inici del curs pastoral a les parròquies i comunitats i bon treball en l’any de la fe!

 

Compartir