Recés preparatori de Setmana Santa per als laics a Balaguer

Els dies 23 i 24 de març va tenir lloc a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist de Balaguer un Recés per als fidels de la Diòcesi, predicat per l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, per preparar espiritualment la Setmana Santa. Hi van assistir uns quaranta fidels, que en clima de silenci i de pregària, van anar seguint els Oficis de pregària previstos, la Vetlla de la nit, l’Eucaristia i les 4 predicacions, seguides de meditació personal, de què va constar el Recés de dos dies. L’Arquebisbe va estar acompanyat pel Vicari episcopal per a l’acció pastoral Mn. Antoni Elvira.
 
L’Arquebisbe Joan-Enric va fixar l’atenció dels participants en la litúrgia dels dies sants, especialment el Tridu Pasqual, donant pistes per a viure’l a fons, a través dels Evangelis de totes les celebracions d’aquests dies: Rams, Passió, Missa Crismal, Cena del Senyor i lavatori dels peus, Passió, Sepulcre, Vetlla Pasqual i Dia de Pasqua. Va lliurar uns esquemes didàctics perquè poguessin seguir durant els moments personals d’oració.

Aquests esquemes van ser els següents:

TEXTOS.-

Entrar al Recés.-    Què vull, què n’espero? Em faig disponible, obert, acollidor

                              Escoltar, callar, pregar, adorar, demanar, aprendre

                              Crist ha de ser al centre de tot.  

– Senyor, ensenyeu-me a pregar!

1.- ( vespre) La Setmana Santa.- Litúrgia.- Ev: Rams, Getsemaní

RESPONDRE A LA CRIDA, ENTRAR A JERUSALEM,

PRIMER OBEIR EL PARE ENCARA QUE ENS COSTI LA VIDA

– La litúrgia fa viure allò que celebra; ens hi introdueix; no repetim la història d’aquells dies, sinó que els celebrem, i hi entrem dins.

– el que va passar, passa per a cada generació i per a cada persona

– una Setmana sencera que desemboca en la Pasqua

– aquesta setmana i especialment el Tridu, és l’origen dels Evangelis, el nucli del kèrigma. La fe és tota aquí. I el sagrament n’és el Baptisme/Confirm/Eucaristia.

– Senyor que es faci el que vós voleu i no el que jo vulgui!

2.- ( 1ª matí)  Ev. de la Passió del Diumenge i de Divendres Sant

DONAR LA VIDA PER AMOR, PERDRE-LA PER VIURE-LA.

L’AMOR MÉS GRAN QUE DÓNA SENTIT A LA VIDA I A LA CREU

– Diumenge de Rams o de Passió; el centre la Passió, la processó ho prepara.

– L’abaixament del Fill (Fil 2,5-11); les seves sofrences ens guarien;

-L’Anyell que pren damunt seu el pecat del món, les misèries de la humanitat.

– Abandó i Confiança: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat!”

– Senyor, que la vostra Sang ens renti i perdoni;

– ensenyeu-me a estimar la meva creu i a oferir-me amb Vós

– acolliu la sang dels màrtirs i dels que sofreixen

 

3.- (2ª matí) Ev. de la Missa Crismal i Dijous, cena + lavatori dels peus.

UNGITS I ENVIATS PER L’ESPERIT

L’EUCARISTIA EL GRAN TRESOR

ESTIMAR RENTANT ELS PEUS.- L’AMOR CONCRET

– Sagraments que brollen de la Pasqua: baptisme, malalts, sacerdots

– una Església de l’Esperit Sant, de comunió, evangelitzadora, amb carismes;

– Ministeri de comunió i de servei: bisbes i preveres.

– Eucaristia: pregària, sacrifici, donació, presència, unitat i amor.

– “Estimeu-vos com Jo us he estimat”

Senyor, ompliu-nos de l’Esperit i envieu-nos

– Gràcies per l’Eucaristia: Quedeu-vos amb nosaltres!

– Ensenyeu-me a estimar i a servir, donant-me del tot

4.- (tarda)  Ev. Dissabte sant, sepulcre, Vetlla Pasqual i Resurrecció.

SILENCI, ESPERANÇA EN EL DOLOR, LES PÈRDUES.

CRIST HA RESSUSCITAT

CREIEM EN LA VIDA, LA LLUM, LA VERITAT, L’ETERNITAT.

– La Resurrecció misteriosa però real del Crist, que venç el mal i la mort.- “No tingueu por!”

– Nou Èxode que ens allibera i ens fa entrar en la terra promesa, en la vida eterna.

– Crist ho pot tot, és el Fill de Déu, l’únic Camí, Veritat i Vida.

– Accepta els deixebles, els refà i els envia (=apòstols), plens de l’Esperit Sant, amb la mateixa missió seva. “Aneu per tot el món… Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi”

– La Verge Maria és la nostra Mare, la Mare de l’Església, de tota la humanitat

– “Senyor meu i Déu meu!” Ensenyeu-me el camí

– Crideu-me al vostre servei  i ajudeu-me a creure i a confiar

– Feu-me deixeble vostre, sense por ni mandra

– Doneu-me l’alegria i l’esperança

Compartir