Recés de cap de setmana per als laics a Balaguer

Al Santuari del St. Crist de Balaguer, els dies 25, 26 i 27 de març, va tenir lloc el recés per als laics i religiosos d’Urgell de Quaresma i Pasqua, predicat per l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives. Hi van assistir 28 persones sota la coordinació de Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral i Director de l’Escola de Formació Permanent del Bisbat d’Urgell.

En un clima de silenci i de pregària, l’Arquebisbe Joan-Enric, va acompanyar aquest recés dins l’etapa diocesana del Sínode de Bisbes, ajudant els participants a aprofundir en la seva espiritualitat pasqual, baptismal i sinodal.

En els 6 espais de predicació va aprofundir en diversos temes relacionats. El primer, disposar-se al recés, a la pregària mantinguda i a acollir la voluntat de Déu, com la Verge Maria, en l’Anunciació. A la nit d’aquell primer dia, en una vetlla d’oració, l’Arquebisbe i els participants van consagrar el món i Rússia i Ucraïna a l’Immaculat Cor de Maria. En el segon espai, dissabte, es va aprofundir sobre el que marca el nostre moment històric de pandèmia, guerra i sinodalitat, proposant la intercessió, la conversió i la fe en la Bona Nova. En tercer lloc aprofundiren sobre la paternitat misericordiosa de Déu i el do immerescut de la filiació del cristià. En quart lloc, que som fills perdonats i salvats pel Baptisme, amb una vocació i una missió molt grans. En cinquè lloc, els va proposar donar gràcies per la comunitat eclesial que ens ha estat donada, que és la nostra família, una Església en camí, en sortida, i hospital de campanya, animada per l’Esperit Sant. A la nit, en una vetlla d’adoració, es va agrair l’amor gratuït de Déu i es va beneir la Diòcesi i el món amb el Santíssim Sagrament. L’endemà, diumenge, en el sisè bloc s’aprofundí sobre el misteri de l’Església casa i escola de comunió i Poble de Déu en marxa, guiat per l’Esperit, tenint per model la primera comunitat cristiana. L’Arquebisbe desenvolupà en 10 punts els eixos de l’espiritualitat sinodal per al cristià.

Compartir