Recés d’Advent per als fidels d’Urgell al Sant Crist de Balaguer

Recés d’Advent per als fidels d’Urgell al Sant Crist de BalaguerDissabte dia 30 de novembre, al Santuari del Sant Crist de Balaguer, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va predicar un Recés d’Advent per als fidels que participen a l’Escola de Formació permanent del Bisbat, i obert a tots els fidels.
S’hi van aplegar una quarantena de fidels, que van pregar junts Laudes, i després l’Arquebisbe aportà tres reflexions, amb temps de silenci al mig, sobre “l’Alegria de la fe”.
Dins del recés l’Arquebisbe va presentar als fidels una síntesi de l’última exhortació apostòlica del Sant Pare Francesc, Evangelii gaudium.

Un dinar de germanor entre tots els assistents i la celebració de l’Eucaristia a la Capella de la casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer va cloure la trobada de preparació espiritual del Nadal que ens disposem a celebrar.
L’esquema fou:

1ª meditació:
Entrem en el recés: sóc un fill de Déu molt estimat, he rebut l’Esperit Sant que m’uneix a Jesucrist.
• “Déu de l’univers renoveu-nos, feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats!” (Sl 79,4)
• “A Déu res no li és impossible” (Lc 1,37)
• Adorem “el qui és, el qui era i el qui ve” (Ap 1,8)
• Què ha de representar l’Advent? Punts de conversió i creixença.
• “Mira sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell i ell amb mi” (Ap 3,20)
Silenci per a la pregària personal (al santuari, l’església, al jardí o a la casa)

12,30 h. 2ª meditació:
• “Viviu sempre alegres en el Senyor” (Fl 4,4)
• Els misteris de goig del Rosari
• Com ens ve l’alegria: “El totpoderós obra en mi meravelles” (Lc 1,49)
• Ser testimonis de l’alegria: “La vostra alegria ningú no us la prendrà” (Jo 16,20-22)
Silenci per a la pregària personal

13,45 h. pregària comunitària al Santuari del Sant Crist
16 h. 3ª meditació
• “Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els qui ploren, Déu els consolarà…” (Mt, 5,3-4)
• L’Exhortació apostòlica del Papa Francesc: “L’alegria de l’Evangeli” (Evangelii gaudium”).- Síntesi de la Introducció i dels 5 capítols. “Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria”.
• Una nova etapa evangelitzadora marcada per l’alegria.
• Camins per la marxa de l’Església en els pròxims anys

Silenci per a la pregària personal
17,30 h. Cloenda i Eucaristia dominical

Recés d’Advent per als fidels d’Urgell al Sant Crist de BalaguerRecés d’Advent per als fidels d’Urgell al Sant Crist de Balaguer

Compartir