Recés d’Advent a La Seu d’Urgell

El dissabte 4 de desembre, tingué lloc el recés d’Advent a la Catedral de La Seu d’Urgell. La Gna. M. Trinitat Cabrero, monja jerònima a Refet (Seró), féu una breu reflexió sobre l’Advent amb la figura de la Verge Maria, centrada en dos dels textos més importants del Misteri de l’Encarnació: l’Anunciació i el Magnificat.

Maria que acull la Paraula, que viu amb un “fiat” constant a la voluntat de Déu al llarg de la seva vida, mantenint-se sempre en segon terme, en silenci, guardant en el seu cor el que sentia, veia, vivia… I també exultant de goig perquè el Senyor havia fet en ella la gran meravella de l’Encarnació.

El recés continuà amb un temps d’adoració del Santíssim, el res del Rosari i finalment l’Eucaristia dominical.

Compartir