Rebeu el Do de l’Esperit Sant!

Germans,

A tots: Santa Pentecosta granada de l’Esperit Sant!
Culmina la gràcia de la Resurrecció de Jesucrist
que esdevé curulla de fruits i de missions noves.

Déu es fa Do immens en el seu Esperit d’Amor i de Vida.
La plenitud d’un Do que ens defensa del mal
i ens omple i divinitza perquè siguem temples del seu Amor.

El mateix que avui veiem baixar sobre els Apòstols i la Verge Maria,
la mare de l’Església i mare nostra,
ens ha estat donat -sense cap mèrit per la nostra part-
pel Baptisme i la Confirmació,
i es renova a cada Eucaristia, per donar-nos el Pa del cel,
i per unir-nos en un sol cos i en un sol esperit.

És el do del Pare i del Fill
que ens l’envien per fer estada en nosaltres.
És llum que ens il·lumina
des de la interioritat de Déu mateix, que és Llum indefallent.
És alè de vida i de joia plena
que inspira la nostra pregària i la nostra donació sacrificada.
És l’acció dinàmica i creadora de Déu
que sosté el ministeri dels sacerdots perquè sigui eficaç.

Ell ens parla quan escoltem la Paraula i ens salva en els Sagraments,
Ell ens dóna la caritat que inflama el nostre servei als pobres,
Ell reparteix els carismes i ministeris en la comunitat eclesial,
i els aplega en la unitat d’un sol Cos que té el Crist per Cap.

Invoquem-lo amb fe i amb molta confiança,
ja que Ell és Do i vol ser donat per viure en nosaltres
i fer-nos profetes valents en el camí de la vida.

Veniu Esperit Sant!
Ajudeu-nos a creure i a confiar.
Enfortiu la nostra esperança perquè no defallim enmig de les proves.
Purifiqueu els nostres ministres i tota la comunitat eclesial.
Ompliu de pau els nostres cors i feu-nos conèixer i estimar Déu
perquè cerquem sempre i en tot la veritat i l’amor més gran.

Veniu Esperit Sant, que us necessitem molt!
Santa Pasqua a tots els fidels d’Urgell i a tots els visitants d’arreu!

Compartir