“Qui estima coneix Déu… perquè Déu és Amor” (1Jo 4,7)

La coincidència de l’inici del mes dedicat al Sagrat Cor i el diumenge de la Santíssima Trinitat em porten a animar-vos a entrar en el misteri de Déu, pel camí del millor coneixement, el de l’amor. El Misteri de Déu que Jesucrist ens ha revelat amb el seu Misteri pasqual, ens ve a l’encontre com un misteri del Déu Únic que és Trinitat Santa. Comunió de les tres persones divines, en una Unitat perfecta. “Un sol Déu, un sol Senyor; no una sola persona, sinó tres en una sola substància… (Per això) adorem la vostra essència única, les persones distintes i la seva idèntica majestat” (Prefaci de la Ssma. Trinitat). Aquestes veritats de la fe, les creiem amb confiança humil, malgrat que són complexes i difícils d’explicar. Però les vivim del tot, quan estimem de veritat Déu i el pròxim, ja que “qui estima coneix Déu… perquè Déu és Amor” (1Jo 4,7).

Déu és la font de tot Amor. És l’Amor. Dintre seu batega un misteri d’Amor Personal. Durant tot aquest mes de juny, quan anirem pregant al Sagrat Cor de Jesús, demanem-li que ens vulgui revelar l’Amor de Déu, tal com Ell el viu. Que ens perdoni, que obri el misteri del seu amor crucificat, que ens ensenyi a viure la pobresa i sobretot la confiança i l’abandó a les mans del Pare, però… demanem que ens doni el coratge d’anunciar l’Amor de Déu a tothom, que és el nucli de la “nova evangelització”.

El beat Joan Pau II ensenyava: «L’home és estimat per Déu! Aquest és el simplicíssim i sorprenent anunci del qual l’Església és deutora respecte de l’home. La paraula i la vida de cada cristià, poden i han de fer ressonar aquest anunci: Déu t’estima, Crist ha vingut per tu; per a tu Crist és “el Camí, la Veritat, i la Vida” (Jo 14,6). Aquesta nova evangelització està destinada a la formació de comunitats eclesials madures, en les quals la fe aconsegueixi alliberar i realitzar tot el seu originari significat d’adhesió a la persona de Crist i al seu Evangeli, de trobada i de comunió sacramental amb Ell, d’existència viscuda en la caritat i en el servei.» (Christifideles laici, de 1988, nº 34).

El nucli més fonamental del que hem de proclamar als qui viuen sense fe, als qui dubten, als qui no creuen o s’han allunyat de Déu… és l’amor misericordiós de Déu per cada un d’ells, mostrar que Déu els estima. Millor encara, és anunciar que Déu mateix és Amor, i que els qui estimen, el coneixen i ja estan en el camí bo de la seva trobada. Amb paraules penetrants i convincents que es facin veritat per les obres que les acompanyin. Mai no en quedaran decebuts. I són tants els qui esperen trobar consol, esperança, alegria i sentit en les seves vides…! La festa de la Santíssima Trinitat, i la pregària al Sagrat Cor de Jesús que vivim durant el mes de juny, no són unes devocions més. Hi trobem l’accés al més profund de Déu mateix, i per això hem de fomentar i de viure l’abandó confiat al Senyor i la consagració de les nostres vides a Crist: “Sagrat Cor de Jesús, en Vós confio!“… Dir-ho sovint, amb confiança, amb esperit de sacrifici reparador de les ofenses d’amor i les ingratituds que li fem…

L’amor és etern. Sta. Teresa de l’Infant Jesús aconsella: «Mirem únicament el moment present! Un instant és un tresor! Un sol acte d’amor ens farà conèixer millor Jesús…, ens acostarà a ell per tota l’eternitat!» (Carta 89).

Compartir