“Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi”

Feliç Any Nou a tots! Bon any 2012, de l’Encarnació del Crist,
ple de les benediccions del Senyor!
Que sigui un temps per a estimar, fer el bé i donar glòria a Déu!
Un temps per anar donant fruits de vida eterna!

Déu Creador i Senyor de la història,
Déu que tot ho pot i tot ho duu a la perfecció,
ens continua acompanyant i beneint.
No renega dels seus fills, en podem estar segurs.
Comptem amb el seu amor, que tot ho guareix,
amb el seu perdó i el seu compromís envers les seves criatures,
que tot ho fa renéixer i ho omple d’esperança.

Nosaltres som els seus fills i el poble que Ell mateix guia.
Cada dia del nou any que avui comença
serem conduïts pel seu Amor Provident.
Podem confiar que estem destinats a viure en el goig,
recordant i assaborint les obres del Senyor,
i tenint els ulls ben oberts per captar la seva presència,
silenciosa i humil, però ben real.
Que cada vespre puguem dir l’acció de gràcies
per la tasca acomplerta,
i per la fidelitat obedient a Déu.

Aquest any ha de ser any de solidaritat i servei
envers els qui ho passen més malament a causa de la crisi.
I això reclama generositat i caritat renovades.
Comptem que l’Esperit ens és donat abundosament,
i amb la seva llum atraient i el seu impuls suau,
serem defensats per Ell i encaminats pacientment a la Veritat.
Ell ens farà fidels deixebles de Crist,
testimonis joiosos i plens d’esperança
perquè el nostre món cregui i conegui que Crist ens ha salvat!

Preguem amb la litúrgia i li diguem:
“Senyor, preveniu els nostres actes amb la vostra inspiració
i continueu-los amb la vostra ajuda,
a fi que totes les nostres obres tinguin en Vós el seu principi
i per Vós arribin a la seva fi.”

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens ompli de pau i d’alegria, tots els dies de la nostra vida.
A tots us desitjo un feliç Any Nou!

Compartir