Quaresma i Any de la Fe (i 3)

El profeta Isaïes proposa de part de Déu: “Us salvareu si us convertiu i deixeu d’inquietar-vos. Trobareu la força en la calma i en la confiança” (Is 30,15). Ens convé millorar la nostra fe confiada en aquesta Quaresma, a les portes d’un Any de la fe que començarà a la tardor. La Congregació per a la Doctrina de la Fe ens ha donat unes oportunes indicacions pastorals sobre què podríem fer durant l’Any de la fe a nivell parroquial i associatiu. Us en resumeixo a continuació algunes indicacions útils ja des d’ara:
• Com a preparació per a l’Any de la fe, tots els fidels estem invitats a llegir i meditar la Carta apostòlica Porta fidei del Sant Pare Benet XVI que el convoca i a reflexionar-la en grups, si es veu convenient.
• L’Any de la fe serà una ocasió propícia per a intensificar la celebració de la fe en la litúrgia, i de manera particular en l’Eucaristia, que és el misteri de la fe i la font de la nova evangelització, i on la fe de l’Església és proclamada, celebrada i enfortida. Ens caldrà millorar la participació conscient, activa i fructuosa, per a ser testimonis autèntics del Senyor.
• Els sacerdots haurien de comentar els documents del Concili Vaticà II i el Catecisme de l’Església, recollint-ne els fruits per a la pastoral parroquial i proposant cicles d’homilies sobre la fe o alguns dels seus aspectes específics.
• Els catequistes que ajudin els grups de fidels en la lectura i l’aprofundiment comú del Catecisme, amb la finalitat de crear petites comunitats de fe i testimoniatge del Senyor Jesús.
• S’espera per part de les parròquies un compromís renovat en la difusió i distribució del Catecisme i del seu Compendi, i que animin les famílies a confessar i aprofundir la doctrina catòlica, perquè cadascú senti amb força l’exigència de conèixer i transmetre millor a les generacions futures la fe de sempre.
• Mirar de promoure missions populars i altres iniciatives a les parròquies i als llocs de treball i de vida social, per ajudar els fidels a redescobrir el do de la fe baptismal i la responsabilitat del seu testimoni.
• Els religiosos i els consagrats hauran d’intensificar el seu compromís per la nova evangelització mitjançant l’aportació dels carismes propis.
• Les comunitats contemplatives i els grups d’oració durant l’Any de la fe hauran de dedicar una atenció particular a la pregària per la renovació de la fe en el poble de Déu i per un nou impuls en la seva transmissió als joves.
• Les associacions i els moviments eclesials estan invitats a fer-se promotors d’iniciatives específiques que, mitjançant la contribució del carisma propi i en col•laboració amb els pastors, ofereixin el seu testimoni de fe al servei de l’Església.
• Tots els fidels, cridats a revifar el do de la fe, hem d’intentar comunicar l’experiència pròpia de fe i caritat, dialogant amb tothom. Així s’espera que tot el poble cristià senti la urgència d’una renovada missió entre les persones amb qui viuen i treballen, conscients d’haver rebut la bona nova de la salvació per comunicar-la a tots.

Deixem-nos orientar per les indicacions de la Congregació per a la doctrina de la fe i preguem el Senyor amb els apòstols: “Augmenta’ns la fe!” (Lc 17,5).

Compartir