“Rebeu l’Esperit Sant!” (Jo 20, 22)

Crist ha ressuscitat!
I vol que celebrem la Pasqua granada dels fruits de l’Esperit!
A la Vetlla Pasqual celebrem que l’Esperit Sant ens és donat
i omple els nostres cors,
perquè confessem que el Senyor ha ressuscitat del sepulcre,
i ha redimit el món amb la seva passió i la seva creu.
Tot és obra de l’Esperit, i la Pasqua així ens ho revela!

Gràcies Esperit Sant per la vostra presència humil dins nostre,
pel treball silent en el cor de les persones i de la creació sencera,
per haver-nos donat la fe i l’amor,
per defensar-nos sempre del pecat i del mal,
per ser la nostra més ferma esperança de vida eterna,
i per omplir-nos de l’Amor i la Joia que vénen de Déu.

És Pasqua granada que ens exigeix donar fruits bons.
Oh Esperit Sant,
Ensenyeu-nos a pregar i sosteniu sempre la nostra oració.
Sosteniu i ajudeu sempre la nostra fe en Déu Pare i en el seu Fill Jesús.
Convertiu el nostre cor cap al bé més gran.
Il·lumineu les tenebres del nostre interior.
Reveleu-nos la veritat de les Sagrades Escriptures.
Enfortiu-nos en les proves difícils i en els moments de creu.
Feu-nos viure en la confiança dels infants.
Renoveu sempre la nostra mentalitat.
Guieu-nos perquè mantinguem amb coratge els nostres compromisos.
Atorgueu-nos els vostres set dons sagrats.
Ompliu-nos de l’alegria pasqual.
Inspireu-nos el millor amor i servei als germans.
Restabliu la nostra semblança amb Déu.
Feu-nos temples vostres, adoradors en esperit i en veritat.
Reuniu-nos en la unitat de l’Església.
Feu-nos agraïts pels carismes i responsables de la vocació rebuda.

Que tingueu Santa Pasqua de Pentecostès!
I que la joia del temps pasqual s’estengui tot al llarg de l’any!

+Joan-Enric Vives, Bisbe d’Urgell

 

Compartir