“L’Església: comunitat de fe, caritat i esperança”, Germanor 2010

Aquest diumenge és la Diada de Germanor, el Dia de l’Església Diocesana, la jornada en què recordem l’ajuda que podem i hauríem sempre de prestar a les activitats i els serveis de la nostra Església diocesana d’Urgell. És com una obligació que hi tenim tots els qui l’estimem i ens sentim catòlics, de sostenir-la en tot i, també, econòmicament. Sense les vostres generoses ajudes no podríem fer el que anem fent. Podem pensar en una figura emblemàtica de l’Evangeli, Zaqueu que, acollint Jesús a casa, es transforma en una persona generosa, i retorna i ajuda els pobres ja que els dóna bona part dels seus béns (cf. Lc 19,8ss). Els generosos obtindran una mesura generosa!

És cert que vivim temps de grans dificultats econòmiques. Ara és quan tots hem de ser personalment i comunitàriament més austers, contenir les despeses en coses que poden aprimar-se i no malgastar els recursos. Però alhora també és cert que en aquests moments és quan no podem deixar d’ajudar, sinó més aviat hem d’incrementar la solidaritat i la compartició dels béns, amb aquelles institucions i persones que podran dur endavant les seves finalitats només si les continuem ajudant. I entre elles l’Església diocesana. Encara que la crisi ens afecti, no deixem d’ajudar la nostra parròquia i l’Església diocesana, en la mesura de les nostres possibilitats, perquè puguin continuar la seva tasca de servei pastoral i caritatiu.

La Campanya de Germanor d’enguany ens fa reflexionar sobre “L’Església: comunitat de fe, caritat i esperança“. Som una comunitat de germans en Crist, que ha de mirar de compartir-ho tot al màxim, arribant també a la compartició dels béns, segons l’ideal que ens continuen indicant els primers cristians de la comunitat de Jerusalem: “Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú” (Ac 2,44-45). És així com se sembren i es testimonien la fe, la caritat i l’esperança, amb un estil de vida evangèlic, encara que sabem que ens cal adaptar-lo als nostres temps. Germanor és la campanya econòmica de la Diòcesi que ens hi ajuda. Un ideal gran per a cors grans. Un ideal de vida personal i comunitària que reposa en la confiança en Déu i en la fe.

Amb l’agraïment per tot el que ja aneu fent de cooperació envers la vostra Parròquia i la Diòcesi, us recordo que -entre tots- hem de sostenir l’Església amb els nostres recursos, grans o petits. Si volem mantenir vives les comunitats parroquials, en el nostre món rural tan ampli, ens calen recursos econòmics. Per això no ens en podem desentendre: El sosteniment econòmic de l’Església depèn exclusivament dels catòlics i dels qui miren l’Església i les seves obres i activitats amb simpatia, ja que l’ajuden amb els seus propis béns, aporten a través de les parròquies i les institucions catòliques, i amb el gest senzill de marcar la seva declaració de renda, ens fan arribar el 0,7% de les aportacions de les seves declaracions a l’Església, perquè pugui continuar dedicant-se del tot al servei de tots. Novament gràcies per les vostres ajudes generoses!

Compartir