“Ja que Vós ho dieu…” farem de manera extraordinària el que és ordinari

Un cop acabades les vacances i les collites, es reprèn l’activitat habitual, i en els primers dies d’octubre l’Església vol que celebrem litúrgicament les “Témpores“, un dia -el 5 d’octubre- o dos dies més, per a donar gràcies i fer peticions, demanant també perdó i conversió del cor. També per a les activitats pastorals de les parròquies, escoles catòliques, moviments apostòlics, delegacions diocesanes… hem començat ja un nou curs 2010-11. Aquest és el nostre temps “favorable”, el nostre “ara” de cristians, un temps de gràcia, que no podem desaprofitar, ni tampoc mandrosament deixar escolar sense aportar-hi el nostre petit o gran esforç. Déu vol visitar i salvar les nostres vides i el nostre món, ja que en Jesús, “Déu ha visitat el seu poble i l’ha redimit” (Lc 1,68). ¿Volem ser col·laboradors de Déu, desitgem que “vingui a nosaltres el seu Regne”? Diguem-li que sí ben humilment, amb generositat, amb fe!

L’exemple ens el donen els apòstols quan van posar-se mans a l’obra després que el mateix Senyor els ho demanés. Jesús digué a Pere i als apòstols: “Tira llac endins i caleu les xarxes… Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res; però, ja que Vós ho dieu, calaré les xarxes” (Lc 5,4-5). Tothom pot trobar -si així ho vol- motius per a estar desanimat, per no moure’s, per esperar a tenir el pla d’acció infal·lible, per creure que són els altres qui ho han de fer… Però val la pena confiar de nou, prestar-se a ser instruments de Déu, treballar per fer créixer l’amor i millorar el que hem trobat… sense quedar presoners del passat ni de les vegades que no hem reeixit. Diguem-li a Jesús: “Ja que Vós ho dieu… ho faré; aquí em teniu, vull fer la vostra voluntat!”

Tota la Diòcesi d’Urgell ens posem de nou en actitud de calar les xarxes per evangelitzar. Amb els Arxiprestos i els sacerdots que vam peregrinar a Ars al maig, seguint les petjades de St. Joan Mª Vianney, reconeixem que es tracta de “fer de manera extraordinària allò que és ordinari“, és a dir, fer molt bé, imitant en tot el Crist, allò que ordinàriament ja anem fent com a Església, el que és ordinari en el treball pastoral. Aquest és el Pla diocesà per a aquest curs, i ben conegut: predicar bé la Paraula, millorar la catequesi, anunciar Jesucrist i testimoniar els valors del seu Regne als qui els desconeixen, amb proximitat i coherència. Celebrar acuradament els sagraments, especialment l’Eucaristia dominical. Crear unitat i comunió d’amor dins la comunitat cristiana, i fer que estigui evangelitzadorament present en la vida dels nostres pobles, creant llaços d’amor, de respecte i de servei. Prioritzar la dedicació als infants i joves, a les famílies, als ancians i malalts, i sobretot ajudar solidàriament els qui més pateixen la crisi econòmica…. En una paraula, amb confiança plena i perquè Ell ens ho diu, sense neguits ni gaires nous invents, fer bé el que hem de fer! És el que ens ensenya el sant Rector d’Ars: ser sants en la humilitat d’una dedicació total al que ens toca de fer segons la vocació rebuda.

Ens hi ajuda la pregària que, a l’inici de la setmana, quan comencem els treballs, l’Església ens ensenya a dir: “Senyor, preveniu els nostres actes amb la vostra inspiració, i continueu-los amb la vostra ajuda, a fi que totes les nostres obres tinguin en Vós el seu principi i per Vós arribin a la seva fi” (Laudes del dilluns de la 1ª setmana).

Compartir