“Heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt!” (Col 3,1)

Santa Pasqua del Crist Ressuscitat!

Santa Pasqua de Resurrecció a tots els nostres visitants!

Aquesta Nit Santa i aquest Dia Pasqual sense posta,
a tots els llocs on hi ha cristians
ens reunim per celebrar un pas de gràcia, el Pas del Senyor.
El qui era mort ha vençut i viu per sempre.
L’amor ha triomfat. Semblava feble i impotent, però ha sortit vencedor.
Jesús és la Resurrecció i la Vida, qui creu en Ell viurà per sempre (Jo 11,25).

Prop del foc, hem encès la flama de la llum Nova
i en prenem per escampar-la amb alegria.
Som fills de la Llum i no de la foscor,
i estem destinats, des del baptisme, a posar llum amb les bones obres,
perquè tots glorifiquin el Pare del cel (Mt 5,14-16).

Som de Crist i Ell mai no ens abandonarà!
Tot ho recrea i omple de Vida divina. És “el qui viu” (Ap 1,18).
I culmina la història de la salvació amb el seu sacrifici a la Creu,
fent noves totes les coses, fins a lliurar el Regne al Pare.

Gràcies, Senyor, per haver donat la vostra Vida per amor a tots,
per haver estimat fins a l’extrem la humanitat pecadora (Jo 13,1)
i haver obert així, el camí de la fe, duent-lo a terme (He 12,2).

Senyor, feu que visquem una Santa Pasqua!
Ensenyeu-nos a cercar les coses de dalt, la vostra amistat.
Doneu-nos vida i esperança.
Feu-nos forts i perseverants quan arribi la prova i la creu.
Renoveu la nostra fe baptismal.
Ompliu-nos novament de l’Esperit Sant
que ens condueixi pel camí de l’amor ardent,
i ens faci testimonis vostres, plens de coratge i de creativitat.
Rejoveniu la vostra Esposa, l’Església, perquè doni brots nous
de santedat, de servei, de vocacions, i de compassió envers els pobres.

En aquesta Pasqua de l’Any Sacerdotal, renoveu tots els sacerdots.
Sosteniu-los, que són els vostres amics i ens acompanyen en nom vostre,
ens prediquen la Paraula i ens donen la vida dels sagraments.
Gràcies pel seu ministeri que perpetua la Pasqua.
Feu-los ben semblants a Vós, el nostre Bon Pastor.

A tots us desitjo que tingueu una Joiosa Pasqua del Crist Ressuscitat!

Compartir