Professió perpètua de quatre Germanetes dels Ancians Desemparats a Saragossa

El dia 15 d’octubre, festa de Sta. Teresa de Jesús i Clausura de l’any teresià, a la Casa Provincial de les Germanes dels Ancians Desemparats de Saragossa, l’Arquebisbe Joan-Enric Vives va presidir la solemne missa dins la qual van professar perpètuament quatre religioses de la Congregació. Anava acompanyat pel Vicari general Mn. Ignasi Navarri, i van concelebrar amb ell el P. Sergio Alentorán Baeta, Vicari judicial de l’arxidiòcesi de Saragossa, i altres sacerdots residents allà.

L’Arquebisbe Vives va comentar la lectura de l’Evangeli de St. Mateu, cap. 11, remarcant la pregària d’acció de gràcies de Jesús al Pare, que els petits acullen el Regne i comprenen els seus misteris, i com el Pare es fa conèixer pel Fill i aquells a qui el Fill el revela. Les religioses han de ser mestre de l’acció de gràcies i estar sempre amb el Senyor, encara que sigui enmig de la vida activa i la dedicació als ancians necessitats o desvalguts. Recordà en aquell dia la clausura de l’any teresià, dins l’any de la vida consagrada, i com Sta. Teresa de Jesús és model de vida amagada en el Senyor i alhora dwe caritat i de lloança, plena d’alegria i de sentit missioner. Finalment demanà a les germanes que aquell dia professaven perpètuament que fossin sempre fidels, que es deixessin ajudar per la gràcia divina i que busquessin sempre la unió amb el Crist, i el servei als necessitats.

Compartir