Professió perpètua de la Gna. Rosaura Morales amb les Religioses de la Sda. Família d’Urgell

El diumenge de la Jornada de les Missions, dia 18 d’octubre, a la Capella de la Residència de la Sda. Família a La Seu d’Urgell, on reposen les restes de la beata Anna Maria Janer, fundadora de l’Institut de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, la Gna. Rosaura Morales Rosas originària de Morèlia (Mèxic) va professar perpètuament els seus vots religiosos, després que el 2011 hagués fet la seva professió simple a Cervera, l’endemà de la beatificació de la Fundadora.

La bella i expressiva cerimònia fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives i comptà amb la presència de la Superiora general de l’Institut, Gna. Laura Garione i una representació de totes les comunitats de les Religioses a Catalunya, així com de la Gna. Griselda, germana carnal de la professa, també religiosa de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Les mesures sanitàries de la pandèmia van fer que la presència es veiés reduïda.

La Gna. Rosaura Morales va oferir una llàntia a l’inici de la celebració com a signe de la seva consagració i se celebrà l’Eucaristia del diumenge amb els textos de la professió perpètua d’una religiosa. L’Arquebisbe a l’homilia va ressaltar que “donar a Déu el que és de Déu”, retornar-li-ho, es comprenia de forma més plena amb motiu de la consagració que estaven vivint. Significava que quan fem la voluntat de Déu i ens deixem guiar pel seu Esperit fem allò que Ell va voler en crear-nos, que l’adorem, que el reverenciem i que el servim, sense mundanitat i cercant en tot estimar i servir Déu i el pròxim. Concretà la misericòrdia i l’anada a la missió en totes les perifèries com el gran camí que la Germana Rosaura escollia, i que havia de viure amb amor. La vida consagrada és un do d’amor, cità el Papa Francesc, i s’havia de realitzar amb un gran amor, renovat i concretat cada dia en el servei i la contemplació.

Seguiren els ritus diversos: la petició, l’interrogatori per als compromisos, la imploració de l’ajut dels sants amb les lletanies, i la formula de professió que es deixaria a l’altar, amb la gran benedicció solemne de consagració del bisbe sobre la professa, amb la signatura de les actes i l’abraçada d’acceptació en la mateixa fraternitat de la congregació. Tot fou molt emotiu i alhora senzill, segons l’estil janerià, fratern i familiar.

L’Institut de la Sda. Família d’Urgell fundat a La Seu d’Urgell el 1859 per la Mare Anna M. Janer i Anglarill (Cervera 1800 – Talarn 1885) ajudada pel bisbe d’Urgell Mons. Josep Caixal i Estradé (El Vilosell 1803 – Roma 1879), està en aquests moments estès per diversos països (Catalunya, Andorra, Astúries, Valladolid, Madrid i Andalusia, Mèxic, Argentina, Xile, Uruguai, Colòmbia, Guinea Equatorial i Itàlia. Té un bon grup de postulants i novícies, i està realitzant serveis educatius, hospitalaris i residencials, juvenils i familiars, i pastorals, a punt per a viure l’opció pels més necessitats, segons el carisma de la Mare Janer.

Compartir